Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mobilitet för implementering av forskningsresultat - effektivisering av tillverkningsprocessen

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - november 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att optimera Iggesunds tillgängliga fiberströmmar och sin tillverkningsprocess för att nå bästa möjliga slutprodukt. Ett viktigt mål med projektet har varit att bygga långsiktiga relationer mellan Innventia och Iggesund för att på bästa sätt skapa förutsättningar till ett utökat samarbete även efter slutförandet av det aktuella projektet; att få möjligheten att tillbringa mycket tid på plats hos Iggesund har starkt bidragit till detta. Projektet har även skapat en större förståelse hos Innventia för de utmaningar som industrin står inför.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från projektet resulterade i att Iggesund valde att, tillsammans med Innventia, gå vidare med två separate fortsättningsprojekt. Dessa två projekt, vars resultat nu även är på gång att implementeras vid Iggesund Paperboard, är således direkta effekter av det finansierade mobilitetsprojektet. Efter en planerad ombyggnad kommer detta att leda till både förbättrade produktegenskaper och minskad energianvändning.

Upplägg och genomförande

En gemensam workshop har genomförts med målet att identifiera potentiella samarbetsprojekt. Totalt deltog 10 personer från Iggesund Paperboard och 10 från Innventia. Aktiviteten var mycket lyckad och områden både inom och utanför ramen för denna ansökan identifierades. I linje med den aktuella ansökan och de områden som identifierades vid workshoppen fokuserades aktiviteterna på plats hos Iggesund på fiber- och processidan. Kartering av både malnings och fraktioneringsprocesserna genomfördes och en stor potential för förbättring kunde identifieras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02495

Statistik för sidan