Mobilitet för arbete med OpenFlow inom SPARC (mSPARC)

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 211 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - november 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har varit framgångsrikt och de flesta projektmålen har uppnåtts. Resultat som uppnätts: 1. Pontus har varit i San Jose en period och knutit värdefulla kontakter, projektet har uppmärksammats i tex i RISE newsletter. 2. Samarbetet fortsätter inom ramen för EU projektet SPARC, en gemensam artikel med resultat om arbetet har skrivits. 3. En utvecklingsplan för Pontus har tagits fram inom projektet. Planen innehåller forskar, akademisk meritering, industriell relevans och försäljning. Bedömingen är att Pontus följer denna långsiktiga plan mer än väl.

Resultat och förväntade effekter

Nya kontakter har skapats och sammarbetet planeras fortsätta även under 2012, med mer forskning kring området, där det finns stora möjligheter för gemensamt utbyte av erfarenheter. Direkta resultat från projektet har resulterat i en gemensam artikel, flera gemensamma artiklar planeras i framtiden baserat på fortsatta kontakter. Projektet har bidragit till att stärka den industriella relevansen av Pontus kompetensprofil.

Upplägg och genomförande

Projektupplägget har varit bra och kommer att tjänar redan som modell. Acreo och Ericsson Research undersöker möjligheter att genomföra fler liknande projekt (konkret diskuteras för närvarande att placera någon från Acreo på Ericsson Research i Pisa). Tyvärr kunde den andra planerade viststelsen i San Jose (månad 2 av 2) inte genomföras p.g.a. personliga skäl. Detta var något som inte kunde förutsees under planeringen, men trots detta har de flesta resultaten uppnåtts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02490

Statistik för sidan