Mobile Vikings konceptutveckling / BSR stars

Diarienummer 2011-04042
Koordinator Mobile Heights AB (svb)
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet är att definiera och konceptutveckla det övergripande projektet Mobile Vikings med syfte att implementera testbäddar för mobila tjänster och applikationer. New Factory kommer att användas som en av de transnationella testbäddarna för att koppla kluster och innovationssystem tätare samman i BSR.

Resultat och förväntade effekter

Ett antal av Mobile Vikings medlemmar har implementerat New Factory och övriga medlemmar planerar för det.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom att intervjua Mobile Vikings medlemmar samt dess intressenter. Projektet har också genomfört ett antal workshops, samt studerat potentiella organisationers lösningar kopplat till olika typer av testbäddar via intervjuer och genom att studera deras erbjudanden skriftligt och via respektive organisations hemsida.

Externa länkar

Mobile Vikings - a pilot project within Stardust/BSR Stars

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.