Mjölmaskprotein - en ny livsmedelsråvara

Diarienummer
Koordinator Tebrito AB
Bidrag från Vinnova 360 804 kronor
Projektets löptid april 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Klimatsmart protein
Ansökningsomgång Klimatsmart protein - 2016

Syfte och mål

Odling av insekter för humankonsumtion är klimatsmart, nyttigt och effektivt jämfört med konventionell köttproduktion. Vår ansats är att människor har lättare att acceptera ett insektsprotein som en neutral livsmedelsingrediens istället för att äta hela insekter. Utifrån vår proteinråvara utvunnen ur mjölmask, utvecklades vårt tävlingsbidrag. Det var en proteinpralin som föll juryn i smaken, vilket bekräftade att vår råvara har potential att bli en attraktiv produkt på en stor marknad.

Resultat och förväntade effekter

Vi har framgångsrikt kunnat anpassa och förfina vår extraktionsprocess för större volymer. Det protein med 82% renhet som utvanns har många spännande och unika egenskaper som väl lämpar sig i livsmedel. Vi har visat att vårt proteinpulver har lång hållbarhet, neutral smak och passar utmärkt som ingrediens i många olika typer av produkter. Projektet har inneburit ett stort steg mot vårt mål att lansera en svensk klimatsmart protein från mjölmask.

Upplägg och genomförande

Ur vår synvinkel har projektet varit mycket framgångsrikt. Under projektets första del utvecklade vi vår extraktionsprocess för proteinråvara från mjölmask. Det gav oss möjlighet att framgångsrikt extrahera tillräckliga mängder råvara. Provtagning gjordes löpande för att säkerställa kvalite och livsmedelssäkerhet med goda resultat. Med råvaran som grund utvecklades ett flertal livsmedelsprototyper i samarbete med kockar och provkök. Av dessa valdes en proteinpralin ut som vårt tävlingsbidrag, då den beroende på utseende och innehåll kan riktas till olika målgrupper.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02426

Statistik för sidan