Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mineralskiftet - fullkorn med optimerad tillgänglighet av mineraler

Diarienummer
Koordinator Södertälje kommun - Destination Södertälje
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - december 2023
Status Pågående
Utlysning Framtidens mat
Ansökningsomgång Framtidens goda och hållbara vardagsmat - Innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror

Syfte och mål

Mineralskiftet syftar till att höja värdet av svenskodlade spannmål som hälsosam, god och hållbar vardagsmat. Projektet ska genom samverkan mellan livsmedelsaktörer 1) utveckla ekologiska fullkornsprodukter som genomgått en hydrotermisk behandling för att optimera tillgängligheten av mineraler, 2) genomföra konsumenttester av framtagna produkter, samt 3) planera för storskalig framställning av behandlad råvara. Med produkter som mångdubblar upptaget av järn, zink och andra mikronäringsämnen bidrar projektet till ett hälsosamt skifte till mer växtbaserad kost.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas möjliggöra produktion och lansering av nya kommersiellt gångbara konsumentprodukter baserade på spannmål där antinutrienter som fytinsyra reducerats med upp till 90%. Projektet förväntas också frambringa kunskap och verktyg för att kommunicera produkternas fördelar och betydelse för klimat, miljö och hälsa. Därmed vill projektet bidra till ett mineralskifte med optimerad näring från växtbaserad mat och en stärkt position för svenskodlat fullkorn som välsmakande, hälsosam och resurseffektiv mat.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på samverkan mellan företag, forskare och innovationsstödjande organisationer. Hidden in Grains ansvarar för att skala upp pilotanläggningen och projektera för storskalig produktion i samverkan med Warbro kvarn och Chalmers tekniska högskola. MatLust utvecklingsnod leder arbetet med konceptutveckling, produktionsmatchning, produkttester, affärsutveckling och kommunikation i samverkan med Hidden in Grains och Axfoundation, som även har en viktig roll i produktutvecklingen. Ytterligare samverkansparter förväntas tillkomma under projektets gång.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 december 2021

Diarienummer 2021-03565

Statistik för sidan