Mindre diesel med effektiva mätmetoder

Diarienummer 2014-03664
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Biovetenskap och Material/Jordbruk och Livsmedel, Uppsala
Bidrag från Vinnova 995 823 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juni 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Transport- och miljöinnovationer - 2014

Syfte och mål

Syftet med projektet var att öka möjligheterna att använda arbetsmaskiner i främst jordbruket mer effektivt. Det arbete som utförts i projektet kan i förlängningen hjälpa till att både arbetsmaskiner och andra fordon med dieselmotor eller andra förbränningsmotorer kan användas mer effektivt. Målet med projektet var att ta fram och testa en prototyp för ett förarstöd för sparsam körning i arbetsmaskiner och det har också genomförts.

Resultat och förväntade effekter

Genom resultaten från projektet kan lantbrukare och andra maskinägare och förare få hjälp att effektivisera sin användning av diesel. De algoritmer som projektet resulterat i kan även användas I andra branscher, även med andra förbränningsmotorer, i lastbilar och bussar, eller stationära tillämpningar. Lärdomar från projektet är bland annat att förarstödsystemet ger ett bra stöd vid utbildning av förare i, att det är svårt att utvärdera system som ska hjälpa till att förändra beteenden på lång sikt, och slutligen så skiljer sig den data som går att få ur olika traktormärken.

Upplägg och genomförande

Projektet utgick från resultaten från en förstudie där grundläggande hypoteser testats. Först togs en loggningsutrustning fram, som installerades i åtta traktorer på tre gårdar. Dock krånglade utrustningen och fick bytas ut och göras om. I ett fälttest testades ett gränssnitt som sedan testades med sex testförare där det kom fram att det fungerade, men behövde vidareutvecklas. En andra version av gränssnittet togs sedan fram, men har inte testats i fält än. Utöver detta har en undersökning av lantbrukarnas intresse för energieffektiviserade åtgärder genomförts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.