memo: Utveckling av miljövänligt golv

Diarienummer 2018-04551
Koordinator Fundamentet 4966 AB - Studio Vinterhav
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018