Mekanoaktiva Matförpackningar

Diarienummer 2012-00775
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har bidragit till en ökad kunskap om teknik och marknad inom förpackningsapplikationer för biobaserade aktiva material. Inom projektet har olika familjer av aktiva material utvecklats. Innventia har tagit fram ett kommersiellt och tekniskt verifierat koncept för en mekanoaktiv matförpackning. Konceptet har pilotproducerats och testats tillsammans med en konverterare.

Resultat och förväntade effekter

Innventia har ökat sin know-how inom aktiva biobaserade material samt genomfört och använt en omfattande marknadsanalys för olika typer av aktiva material. Genom att arbeta med en svensk materialleverantör och utlänska konverterare och kunder kommer projektet att leda till tillväxt i form av ökade exporter.

Upplägg och genomförande

Projektet planerades i 4 etapper, alla med speciellt fokus på att minimera riskerna i projektet. Det genomfördes av ett team som inkluderade en erfaren projektledare, materialutvecklare, samt drivna och kompetenta experter, både interna och externa, med kunskap inom innovation och marknadsdriven förpackningsutveckling. Teamets samarbete var väldigt effektivt och bra. Vissa fördröjningar inom projektet orsakades av att projektet var beroende av att konverteraren skulle testa mellan kundbetalade beställningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.