Meet Sweden och Kollen; Digital innovation för unga och socialtjänsten

Diarienummer 2018-01351
Koordinator Stiftelsen Svensk Industridesign
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Att testa och utveckla två medskapade digitala lösningar, vars mål är att öka delaktigheten bland nyanlända och etablerade ungdomar i deras kommunikation med socialtjänsten. Delmål: Att bygga en prototyp för teständamål. Att testa prototypen med användarna. Utvärdera resultatet av testerna och göra rekommendationer inför nästa steg, då apparna ska byggas.

Förväntade effekter och resultat

Vi kommer för båda apparna att utföra användartester med unga och socialsekreterare. Vi kommer då att intervjua dem om hur de tror att apparna skulle kunna göra att de känner sig mer delaktiga i sin kontakt med myndigheten, samt hur de tror att apparna kommer påverka deras liv överlag. Vi kommer även intervjua experter inom socialtjänsten om de möjliga effekterna av apparna vad gäller minskad arbetstid, och minskade kostnader. Det kvalitativa resultatet från intervjuerna kommer vi sedan att koppla till relevant kvantitativ data för att skapa oss den bästa uppfattningen.

Planerat upplägg och genomförande

1 Plan för prototypbyggande & användartester Vi utvärderar befintligt koncept för att se vilka funktioner som är viktigast att testa. Plan för prototypbyggandet (metod etc) och hur testerna skall genomföras. Samtal med jurist. 2 Två prototyper för användartester; hypotes kring finansieringslösning Vi modifierar prototyper för de båda lösningarna. Utforskar finansieringsmodell 3 Rekommendationer kring funktioner av apparna baserat på målgruppens behov som framkommit från testerna. Användartester på ungdomar och yrkesverksamma vid socialtjänsten i Sollentuna kommun.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.