Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Meet Sweden och Kollen; Digital innovation för unga och socialtjänsten

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Svensk Industridesign
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Kollen Uppställda samt uppfyllda mål är att ha byggt en prototyp för teständamål av den medskapade digitala lösningen Kollen, samt att ha testat prototypen med användarna och utvärderat resultatet. Vi har därefter sammanställt rekommendationer inför nästa steg Meet Sweden I Sollentuna kommun har prototypen testats och utvärderats. Syftet med projektet har alltid varit att förenkla och effektivisera i asylprocessen. Under projektet har blockkedje-tekniken utforskats för att vara den bakomliggande teknik för att underlätta en rättssäker digital samverkan myndigheter emellan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kollen Att unga i kontakt med soc. känner sig mer delaktiga och trygga genom att få överblick och kunna kommunicera på ett sätt som är mer bekant och tryggt för dem. Att handläggare och unga får bättre relation genom mindre formella kommunikationssätt. Meet Sweden Vi kan nu se hur en holistisk blockkedje-teknik kan fungera, hur gränssnittet mot användare kan se ut, vilka hinder som uppdagats i workshops med aktörer samt vilka datapunkter som behövs för en relevant och värdeskapande produkt/tjänst.

Upplägg och genomförande

Kollen Vi har samskapat och utvärderat möjligt innehåll i en app för att förbättra kommunikation mellan unga och soc. Därefter har vi byggt en prototyp som vi testat med den tänkta målgruppen och skrivit rekommendationer baserat på deras feedback. Meet Sweden Vi har samskapat Meet Sweden som app och har i dialog med användare och Sollentuna kommun förändrat riktningen i projektet mot att lösa det verkliga problemet med samverkansfrågan i fokus. Vi tror att en blockkedjelösning kan vara rätt teknik att skapa stor förändring i asylprocessen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01351

Statistik för sidan