Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Medborgarplattform för social inkludering

Diarienummer
Koordinator Digidem Lab
Bidrag från Vinnova 299 989 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Målsättningen med projektet var att öka kvinnors, utrikesföddas och ungas deltagande i kommunala beslutsprocesser, genom att utveckla ett arbetssätt där en digital medborgarplattform kombineras med fysiska processer, genomförda med ett normkritiskt perspektiv. Projektet har skapat digital plattform och utvecklat metoder för deltagande, som tagits väldigt väl emot av de stadsdelar som vi samarbetat med och de representanter från underrepresenterade grupper som gjort användartester under projektets gång.

Långsiktiga effekter som förväntas

Arbetet har resulterat i en digital medborgarplattform, en digital resursbank med metoder och verktyg, intervjuer och rapporter och en utbildningsmetod för att skapa inkluderande deltagandeprocesser, som vi kommer att kunna tillämpa med framtida samarbetspartners inom kommuner, skolor och bostadsbolag. I nästa steg kommer vi att kunna hålla den typ av utbildningar och workshops som efterfrågats, i utformning av medborgarprocesser för ökad inkludering, samt erbjuda installation och utbildning i den digitala plattformen för förenklat deltagande i kommunala processer.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen av den digitala plattformen samt metoder och arbetssätt gjordes i nära samarbete med fyra stadsdelar i Stockholm och Göteborg. Vi gjorde användartester med 25 personer ur målgruppen unga, utrikesfödda och kvinnor, och utvecklade plattformen och metoder ytterligare baserat på det resultatet. Slutligen dokumenterade vi under en veckas tid Paris stads stora medborgarbudget och intervjuade en mängd aktörer om erfarenheter och tillvägagångssätt för social inkludering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01399

Statistik för sidan