Medborgarplattform för social inkludering

Diarienummer 2018-01399
Koordinator Digidem Lab
Bidrag från Vinnova 299 989 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Målet för projektet är att öka deltagandet i kommunala beslutsprocesser hos de grupper som Demokratiutredningen konstaterat är underrepresenterade i beslutsfattandet: kvinnor, utrikesfödda och unga personer. Genom att bygga en svensk digital medborgarplattform baserad på Madrids och Paris system, som precis som de plattformarna också integrerar offline-metoder för omröstning och medborgardialog, kan vi erbjuda ett tillgängligt och effektivt verktyg för kommuner att skapa mer inkluderande processer för beslutsfattande och dialog.

Förväntade effekter och resultat

Vår hypotes är, baserat på internationella erfarenheter, att en kraftfull medborgarplattform i kombination med ett normkritiskt perspektiv och väl utvecklade deltagandeprocesser kommer öka deltagandet från underrepresenterade grupper. Projektet producerar en betaversion av plattformen tillsammans med processer och dokumentation för effektiv implementering.

Planerat upplägg och genomförande

Framtagandet av plattformen och de integrerade metoderna för fysiska omröstningar och dialog sker i en agil process tillsammans med representanter från stadsdelar och kommuner, och baseras på löpande användartester av en referensgrupp med testpersoner från underrepresenterade grupper i civilsamhället. Arbetet baseras på våra samarbetspartners behov och bygger vidare på kod och erfarenheter från internationella plattformar och processer i Madrid och Paris.

Externa länkar

Digidem Labs guide till städer som vill ta sin medborgardialog till nästa nivå.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.