MBAT

Diarienummer 2011-01879
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6260, M2.7
Bidrag från Vinnova 1 515 240 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med ´combined analysis and testing´ är att hitta fel i tidiga utvecklingsfaser och därigenom minska testningsbehovet, minska total tid och kostnad för verifiering, höja kvaliteten samt korta ´time-to-market´. Syftet med en verktygsplattform är att kunna kombinera verktyg från olika tillverkare i en och samma miljö. Plattformen bygger på känd standard, OSLC (Open Services Lifcycle Collaboration), som med vissa MBAT-specifika tillägg kallas MBAT IOS (Interoperability Standard). Evaluering visar att önskade fördelar kan nås även i storskalig produktutveckling.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från projektet är MBAT-teknologi integrerad i en RTP. Förväntade effekter av att tillämpa dessa teknologier är högre effektivitet m.a.p. verifiering.

Upplägg och genomförande

I projektet har industriella use case använts för att härleda de industriella behoven av MBAT-teknologi och baserat på dessa krav har ny teknologi utvecklats och applicerats på samma use case. Lämpligheten av att använda den utvecklade teknologien har utvärderats både kvantitativt och kvalitativt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.