Materialåtervinning av plast

Diarienummer 2014-05352
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för textil och plast
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet har varit att öka företagens förmåga att använda återvunnen plast. Vi kan konstatera att det har skett stora framsteg på området för många av deltagarna, där flera resultat av aktiviteterna i testbädden har nått kommersialisering.

Resultat och förväntade effekter

Testbädden har utvecklats till en nyckelresurs för att kunna bedriva forskning och utveckling på området materialåtervinning av plast. En tydlig effekt har varit det ökade samarbetet med andra forskningsutförare som saknar denna resurs.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i enlighet med projektplanen där man har startat ett nätverk, drivit pilotprojekt och byggt upp kompetens att använda för nya projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.