Mat vid behov

Diarienummer 2010-02683
Koordinator ÖSTGÖTA KÖK I NORRKÖPING AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att visa hur vardagsnära forskning kring måltidsplanering kan bidra till att förverkliga ett restaurangföretags vision om miljövänlig hemleverans av mat lagad med lokala kvalitetsråvaror. En IT-demonstrator med detta syfte har designats och utvecklats och även utvärderats i en pilotstudie. Utvärderingsresultaten är mycket positiva.

Resultat och förväntade effekter

Den genomförda pilotstudien av verktyget PlanEatSmile visade att: - Deltagarna äter mer varierad mat än tidigare - Deltagarna har visat sig uppskatta den levererade maten mer än den mat de åt innan studien - Deltagarna har visat sig förändra sin syn på matbeteende i relation till miljö, ex. i form av bilkörning för matinköp och ett förändrat beteende i fråga om slängd mat - PlanEatSmile är mycket enkelt att använda Den utvecklade IT-demonstratorn har efter projektets slut vidareutvecklats och finns nu tillgänglig för allmänheten: www.planeatsmile.com

Upplägg och genomförande

Arbetet i projektet har delats upp i följande faser: - Förstudie. Behovsanalys, intervjuer och andra förberedande aktiviteter. - Design. Tjänstedesign, interaktionsdesign och grafisk design för IT-demonstrator och övergripande tjänst. - Implementation. Prohrammering av IT-demonstratorn + realiserande av packnings- och leveranstjänsten. - Utvärdering. I en pilotstudie om 3 veckor fick 14 deltagare använda PlanEatSmile för beställning av färdigrätter och livsmedel. Utvärderingen mätte måluppfyllelse.

Externa länkar

PlanEatSmile: En smart tjänst för varierad kost och enklare inköp

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.