Människorättsklinik - ett stärkt försvar av mänskliga rättigheter

Diarienummer
Koordinator CIVIL RIGHTS DEFENDERS
Bidrag från Vinnova 2 344 200 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Civil Rights Defenders och Uppsala universitets innovation Människorättsklinik, syftar till att stärka tillgången till mänskliga rättigheter. Genom att institutionalisera samverkan mellan människorättsorganisationer och universitet bidrar projektet till att grupper i samhället som är utsatta för människorättskränkningar får ökad tillgång till juridiskt stöd. Projektet ska utveckla konceptet människorättsklinik, samt ta fram modeller, metoder, och strukturer för att utvärdera, generalisera och sprida innovationen, samt påbörja spridning av metoden.

Förväntade effekter och resultat

Metoden bidrar till en systematisk förstärkning av civila organisationers juridiska kapacitet samtidigt som de blivande juristernas kunskaper om mänskliga rättigheter och hur strategisk processföring kan bedrivas fördjupas. Genom att öka tillgången till rättigheter för grupper som minoriteter, kvinnor och unga bidrar innovationen långsiktigt till ett demokratiskt, jämställt, inkluderande, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Planerat upplägg och genomförande

Utveckla de pedagogiska grundvalarna, identifiera sakfrågor att arbeta med i kliniken, schemalägga och rekrytera studenter. Respektive klinik genomförs. Teoretisk undervisning sker parallellt med praktiskt arbete och kvalitetssäkras av Projektledaren. Efter kurs - Utvärdering. Resultatet används för att förbättra metoden till nästa kurs. Organisationerna använder resultatet i sin verksamhet. Tillsammans med Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet utvidgas metoden till ytterligare universitet och organisationer. Förutsättningar för att involvera flera institutioner från samma universitet prövas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01283

Statistik för sidan