Människorättsklinik - ett stärkt försvar av mänskliga rättigheter

Diarienummer 2018-01283
Koordinator CIVIL RIGHTS DEFENDERS
Bidrag från Vinnova 2 344 200 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2020
Status Beslutat
Utlysning Social innovation - långsiktigt hållbara lösningar