Mandometer i Primärvården för viktminskning

Diarienummer
Koordinator Mandometer AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Efter en lyckad provuppställning under våren 2013 vid två primärvårdsenheter, där 10 patienter deltog och alla gick ner i vikt och fick betydligt mindre problem med diabetes och ledartrit efter bara tre månaders behandling. Provuppställningen visade också att dietisterna relativt enkelt kan lära sig att hantera Mandometer och sedan instruera sina patienter.Syftet var därefter att tillfråga fler enheter och rekrytera fler patienter med målet att förebygga/begränsa allvarlig övervikt i primärvården. Denna målsättning har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Mandometer förbättrar dietisternas rådgivningsarbete och gör det lättare att följa patientens viktminskning. Patienterna (n=43) går ner i vikt utan att känna sig hungriga, de kan lita på sina hunger- och mättnadssignaler. Efter viktminskning kan hungerkänslorna annars bli patienten övermäktiga. En jämförelse före och efter behandlingen visade en säkerställd viktnedgång (p

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i ´work package´ (WP)1-6. I WP 1-3 ingick detaljerad projektplanering, studiedesign, rekrytering av primärvårdsenheter och utbildning av dietister. Patienterna rekryterades i WP 4 och behandlingen började. En förlängning av projektet undersöktes i WP 5; nästa steg är en innovationsupphandling. I WP 6 samlades resultat in och analyserades, ett arbete som pågått kontinuerligt och nu är avslutat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.