Målningsrobot för vägmarkeringar

Diarienummer 2012-02212
Koordinator STREET SMART EQUIPMENT AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - juli 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Projektet skulle utveckla och konstruera en robot för automatisk läggning av vägmarkeringssymboler och tvärgående vägmarkeringar, utrustningen kommer att monteras på ett fordon. Målet var att ta fram en fungerande prototyp som kan fungera i fältprov tillsammans med en entreprenör. Vi har uppfyllt ovanstående mål och har en prototyp som vi är färdiga att genomföra demonstrationer för vägmarkeringsbranschen och fältprov tillsammans med en entreprenör.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet var att få fram en prototyp som har så pass god funktionalitet att den går att använda i fält. Vi har idag en fullt fungerande prototyp som kan lägga de flesta pilar, symboler och tvärgående vägmarkeringar.

Upplägg och genomförande

Utvecklingsarbetet har gått metodiskt tillväga. Först togs krav- och designdokument fram och därefter började detaljerat utvecklingsarbete i form av ritningar och utveckling av programvara. Sen gjordes materialbeställningar. Den största delen har varit utveckling av programvara. Slutligen har mekanik, kraftförsörjning och elektronikkomponenter sammansatts till en enhet och tester har genomförts. Först delsystemtest av kranen i vårt utvecklingslaboratorium. Sen monterades hela kranen på lastbil, hos vår samarbetspartner, för test och intrimning av hela systemet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.