LOCOMACHS

Diarienummer 2011-03457
Koordinator CREO DYNAMICS AB
Bidrag från Vinnova 80 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - december 2011
Status Avslutat