Ljusemitterande elektrokemiska celler för billig och grön belysning och displayer

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för fysik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att vidare utreda möjligheten att kommersialisera Ludvig Edmans forskning om ljusemitterande elektrokemiska celler (LEC) och inleda diskussioner med kommersiella partners. Huvudmålen var att genomföra en IPR kartläggning, formulera en IPR strategi, och etablera en kommersiell strategi. Dessutom formulera ett väldefinierat och kompakt NDA som vi kan distribuera till kunder/samarbetspartners, samt rekrytera en projektledare. Alla dessa punkter har uppfyllts

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i följande: Framtagande av IPR-analys och en IPR-strategi Verifikation av långsiktigt hållbart värde i LEC-teknologin Tekniken har utvecklats till att möta en kravspecifikation från lämplig kund/partner. Ett operativt bolag har formats för att fullfölja den långsiktiga kommersiella strategin. Specifika diskussioner har inletts med en kund om de kommersiella villkoren för en affär där LunaLECs teknolgi redan möter kundens kravspecifikation.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med flera parallella aktiviteter. En expertkonsult anlitades för IPR-analys och förslag på framtida IPR-strategi En erfaren entreprenör anlitades för att utveckla kommersiell strategi och rekrytering av lämplig projektledare. En erfaren tekniker/ingenjör anlitades för att skala upp teknologin till en skala som kunde intressera potentiella samarbetspartners. En entreprenöriell projektledare anlitades för att sätta ihop nästa version av affärsplanen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.