LiU-iGEM

Diarienummer 2013-04698
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till medverkan från LiU i tävlingen iGEM. Denna går ut på att sprida kunskap och information om syntetisk biologi och att studenter skall få en möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper. En projektidé skall väljas och utföras för att slutligen presenteras vid Europafinalen i Lyon, Frankrike. LiUs projekt var att skapa en biosensor som kan detektera en specifik antigen i föda. Denna biosensor består av en fysisk komponent (ett optiskt mätinstrument) samt en biokemisk komponent (antikropps-antigen-komplexen). En biosensor skapades och presenterades i Lyon.

Resultat och förväntade effekter

En ideel föreningen, LiU iGEM, startades för att öka kunskapen om syntetisk biologi dels hos allmänheten och dels hos studenter. Projektgruppen har skapat en grund för framtida iGEM-lag på LiU, både organisationsmässigt och praktiskt. Vi har drivit och fullföljt projektet med presentation i Europeiska mästerskapen i Lyon. Detta resulterade i en bronsmedalj. Vi har designat och skapat en fungerande elektrisk biosensor. Den biokemiska komponenten uppnådde endast begränsad funktionalitet. Möjligheten att nå en fullt fungerande biosensor har beskrivits i en projektrapport.

Upplägg och genomförande

Under våren samlades en grupp studenter för att starta föreningen LiU iGEM att ha som grund för projektet att vila på. En idé togs fram samt en tidsplan inför sommaren då projektet skulle äga rum. Under sommarmånaderna, juni-augusti, arbetade projektgruppen på labb för att genomföra projektet. Under hösten planerade projektgruppen för kommande Europafinal och att göra färdigt projektet samt att hålla i presentationer för allmänheten och studenter. Efter Europafinalen skapades en projektrapport och man startade också sökande efter nya medlemmar inför nästa års iGEM-tävling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.