Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Lingua

Diarienummer
Koordinator ÄLDREKONTAKT
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Lingua syftar till att främja hälsa hos äldre genom att bryta social isolering bland ensamma äldre som har svårt att lämna sina hem. Målet var att ta fram ett koncept som hjälper dem att finna ny gemenskap och få stimulans genom telefonsamtal i grupp med andra i samma situation. Genom att samlas kring intressanta ämnen som stimulerar till samtal vill vi förena personer med liknande intressen oavsett var de bor, och skapa en grogrund för nya vänskapsband bland Sveriges mest isolerade.

Långsiktiga effekter som förväntas

Enligt de deltagare som regelbundet deltagit i telefonträffarna har träffarna bidragit till gemenskap. Deltagarna fascineras över att kunna sitta hemma och ändå vara tillsammans. Förutom detta visar såväl enkät som djupintervjuer att träffarna ger dem intellektuell stimulans, samt att de känner en större delaktighet i samhället och bättre förstår sin samtid. Som en bonus har många av deltagarna blivit mer digitala och använder dator som ett hjälpmedel i sin vardag i större utsträckning.

Upplägg och genomförande

Under projektets första fas intervjuade vi äldre och kartlade målgruppen via desktop research. Vi beslutade om innehåll, teknisk plattform och skapade vår hemsida projektets nav. Under hösten genomfördes åtta träffar med olika tematiska innehåll, baserade på de 40 djupintervjuer vi genomfört. Alla telefonträffar har utvärderats och förbättringar har genomförts kontinuerligt. Alla föreläsningar har spelats in och laddats upp på hemsidan som poddavsnitt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Diarienummer 2017-01036

Statistik för sidan