Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Lingua

Reference number
Coordinator ÄLDREKONTAKT
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration April 2017 - December 2017
Status Completed
Venture Social innovation - development and testing
Call Social innovation - phase 1

Purpose and goal

Lingua syftar till att främja hälsa hos äldre genom att bryta social isolering bland ensamma äldre som har svårt att lämna sina hem. Målet var att ta fram ett koncept som hjälper dem att finna ny gemenskap och få stimulans genom telefonsamtal i grupp med andra i samma situation. Genom att samlas kring intressanta ämnen som stimulerar till samtal vill vi förena personer med liknande intressen oavsett var de bor, och skapa en grogrund för nya vänskapsband bland Sveriges mest isolerade.

Expected effects and result

Enligt de deltagare som regelbundet deltagit i telefonträffarna har träffarna bidragit till gemenskap. Deltagarna fascineras över att kunna sitta hemma och ändå vara tillsammans. Förutom detta visar såväl enkät som djupintervjuer att träffarna ger dem intellektuell stimulans, samt att de känner en större delaktighet i samhället och bättre förstår sin samtid. Som en bonus har många av deltagarna blivit mer digitala och använder dator som ett hjälpmedel i sin vardag i större utsträckning.

Planned approach and implementation

Under projektets första fas intervjuade vi äldre och kartlade målgruppen via desktop research. Vi beslutade om innehåll, teknisk plattform och skapade vår hemsida projektets nav. Under hösten genomfördes åtta träffar med olika tematiska innehåll, baserade på de 40 djupintervjuer vi genomfört. Alla telefonträffar har utvärderats och förbättringar har genomförts kontinuerligt. Alla föreläsningar har spelats in och laddats upp på hemsidan som poddavsnitt.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 21 March 2017

Reference number 2017-01036

Page statistics