LIGHTer doktorandnätverk

Diarienummer 2014-06027
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 2 100 524 kronor
Projektets löptid juli 2014 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer

Syfte och mål

LIGHTer PhD network skall möjliggöra utbildning av doktorer inom discipliner relevanta för lättvikt och som kan möjliggöra stora framtida tekniksprång. Nätverksaktiviteterna omfattas av en gemensam grundkurs, kärnkurser, workshops inom nätverket och en årlig doktorandkonferens som samordnas med andra LIGHTer-aktiviteter. Denna del av projektet har haft som mål att utveckla och etablera LIGHTer PhD network. De mål som har satt upp har uppfyllts. Nätverket har idag 47 forskarstuderande från hela landet som medlemmar.

Resultat och förväntade effekter

LIGHTer PhD network är planerat för att under en två-årsperiod rekrytera 20 doktorander per år. Under förrutsättningar att en långsiktig finansiering kan erhållas så kommer målet att 100 doktorer inom lättviktsteknologier att utbildas under en 10-årsperiod att uppfyllas.

Upplägg och genomförande

Två gemensamma aktiviteter genomförs varje år för att alla doktorander ska kunna träffas regelbundet vid sidan av grundkursen i lättviktsteknologier. Grundkursen har fullgjorts av 16 doktorander i första omgången och andra omgången har 14 deltagare. Kursen medför att deltagarna får ett brett akademiskt och industriellt perspektiv på lättviktsteknologi. Kursenkäterna visar att målen uppfylls och att deltagarna fått erfarenheter och kontakter som kommer att gynna deras egen utveckling och projekt.

Externa länkar

Hemsida för LIGHTer PhD network

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.