Lean produktion i tillverkning och sjukvård - proaktiva eller reaktiva initiativ för hållbar tillväxt?

Diarienummer 2011-04019
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - februari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Inlämning via bilaga, ingen annan slutrapportering behövs.

Resultat och förväntade effekter

Inlämning via bilaga, ingen annan slutrapportering behövs.

Upplägg och genomförande

Inlämning via bilaga, ingen annan slutrapportering behövs.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.