LAserdrivna Metalldroppar som möjliggör multimaterial 4D-printing (LAM-4D)

Diarienummer 2018-04324
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Produkt och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Projektets syfte och mål är att utveckla en ny process för matning av material för additiv tillverkning i metall, som möjliggör komponenter med lokalt varierande legeringar för ökad prestanda. Vid projektslut ska grundläggande processmekanismer och resulterande materialstruktur ha utvärderats, samt effektivitetsanalys för processen jämfört andra AM-metoder genomförts. Dessutom ska konceptbeskrivningar för snabb multimaterialtillförsel till processen tas fram.

Förväntade effekter och resultat

Det finns uttalat intresse av företag för Multi-Material Additive Manufacturing (MMAM). Nyttan av lyckad utveckling av denna process förväntas i längden vara stor och betydande för den Svenska industrin. Detta skulle kunna vara ett nytt paradigm för designmöjligheter och kostnadseffektiv produktion av högvärdeskomponenter. Projektresultaten kommer att ligga till grund för vidareutveckling av processen via uppföljningsprojekt med syfte att komma närmare kommersiell tillverkning av systemet och slutanvändning för produkttillverkning genom industriellt samarbete.

Planerat upplägg och genomförande

Projekt syftar till att inledningsvis besvara frågeställningar om processen och i det senare skedet hitta medel för att driva konceptet vidare mot implementering. Med tillräcklig kontroll kan dropparna placeras bredvid varandra med tillräckliga materialegenskaper i övergångsregionerna, vilket möjliggör multimaterialstrukturer i voxel-form (voxel = 3D-block jmf pixel = 2D block). Aspekter att i projektet utreda är bl.a: processkontroll för skapande och drivande av droppar, depositionshastighet, multi-materialkoncept, övergångsregioner för positionerade droppar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.