Lärande spel för barn med NPF

Diarienummer 2013-03820
Koordinator DOMIGA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi började med idéer om ett nytt lärande spel som tränar barns färdigheter som krävs i den personliga utvecklingen och som är nödvändiga för att lyckas väl i skolan. Baserat på detta har vi lyckats utveckla ett färdigt spelkoncept Spu University. Som spionelev får du träna upp din förmåga att observera saker runt i kring dig och beskriva dem, att klarlägga händelseförlopp och förstå orsak och verkan, att interagera med andra elever, förhålla sig till skolans regler, etc. Detta spel kommer vi nu gå vidare med att produktifiera som en mobil app som kommer att säljas via de normala kanalerna.

Resultat och förväntade effekter

Barn som deltagit i utvecklingen visade ett stort intresse för spelet och vi har fått bekräftelse på att de verkligen gillar momenten. En viktig bekräftelsen fick vi under branschmässan Interactive SXSW i Austin som gav oss indikationer på att vi ligger helt rätt med vår satsning.

Upplägg och genomförande

Utvecklingsarbetet skedde genom en iterativ process med barnen. Vi tog fram olika spelidéer och presenterade dem för lågstadiebarn. Under tiden de lekte observerade vi deras beteenden och analyserade sedan vilka spelmekaniker som var mest framgångsrika. För att gå vidare med produktifiering har vi förberett en crowd funding. En hemsida med en film är framtagen för detta ändamål.

Externa länkar

Beskriver kortfattat konceptet. Websidan och filmen är framför allt ett stöd för en framtida crowd funding.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.