Länkade öppna data för Nobelpris

Diarienummer
Koordinator NOBEL MEDIA AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har utvecklat en portal för öppna, kvalitetssäkrade och dokumenterade länkade data över den basala informationen kring Nobelprisen och Nobelpristagarna, dels i form av RDF data dels sökbart genom SPARQL. Det publika portalen är tillgänglig från data.nobelprize.org. Dokumentation och exempel är publicerade under http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelmedia/nobelprize_org/developer/

Resultat och förväntade effekter

Huvudmålgruppen är utvecklare som vill använda denna information för att skapa presentationer och visualiseringar kring Nobelprisen. Vi hoppas att detta ska leda till nya, spännande användningar av dessa data. Eftersom portalen nyligen publicerades är det för tidigt att säga hur mycket det kommer att användas. Vi har skickat ut pressreleaser via Mynewsdesk och våra vanliga kanaler. Vi tänker försöka medverka vid hack-events för öppna data för att berätta om och sprida kunskap om våra data.

Upplägg och genomförande

Vi definierade användarvillkoren tidigt eftersom det kunde påverka vilken information som skulle ingå. Vi använder Creative Commons Zero (CC0) som licens. De data som inkluderas i tjänsten är basala data som redan fanns i strukturerad form, även om de fick kompletteras något. Portalen är utvecklad så att att såväl RDF som HTML läsare enkelt kan nå informationen. Data är också sökbart via SPARQL frågor. Data hämtas från samma databas som driver Nobelprize.org för enkelt underhåll framöver.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.