Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kvinnliga före detta kombattanter och politisk aktitivsm i Nepal och Colombia: Kroppar, utrymmen och känslor

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Lunds universitet Statsvetenskapliga inst
Bidrag från Vinnova 1 771 369 kronor
Projektets löptid september 2021 - september 2023
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet uppfyllde sina mål: 1) säkra en karriärposition för projektledare i EU, och 2) genomföra ett projekt om kvinnliga före detta kombattanter. 1) PI säkrade en position i Sverige och en oberoende karriär inom NGO-sektorn (se hemsida). 2) Projektet skapade innovativa metoder för forskning om efterkrigsaktivism (t.ex. kroppskartläggning); byggde ett teoretiskt ramverk om återintegreringens förkroppsligade, emotionella och rumsliga dynamik; spridit resultaten till vetenskapliga och bredare publiker med hjälp av innovativa format häfte, podcasts, artiklar i medier.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat motsvarar alla förväntade effekter. Två fältarbetsresor genomfördes (Nepal & Colombia) med intervjuer med totalt 30 kvinnliga före detta kombattanter, vilket ledde till framtagandet av ett teoretiskt ramverk om kvinnors aktivism efter kriget och följande produkter: 5 peer-reviewed artiklar, 1 redigerad volym, 1 specialnummer, 2 visuella häften, 9 konferenser och flera populärvetenskapliga produktioner (artiklar i medier & podcastavsnitt). Kommande produkter bidrar till policy-rekommendationer till EU. Slutligen säkrade PI en permanent tjänst i EU.

Upplägg och genomförande

Genomförandet följde projektets initiala utformning och delades upp på de två övergripande målen. För karriärvägen tog PI 5 kurser vid Lunds universitet, skapade, tillsammans med en kollega, och medverkade som gästföreläsare i flera kurser för att sprida forskning och främja sin karriär. För att genomföra projektet om kvinnliga före detta kombattanter gjorde PI två fältresor till Nepal och Colombia (2022) och analyserade vittnesmål och observationsanteckningar i NVivo. Projektets andra år ägnades huvudsakligen åt att skriva artiklar, samt publikationer för bred publik.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 november 2023

Diarienummer 2021-02012

Statistik för sidan