Kvantifiering av tågan och dess inverkan på formfel hos sätthärdade transmissionskomponenter

Diarienummer 2013-03408
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd UTMN
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utvärdera potentialen för att nå en tids- och kostnadseffektiv tillverkning genom minskade formförändringar tack vare optimal kontroll och utnyttjande av tågan. Inom detta projekt har variationerna i tågan studerats genom en innovativ metodik på ett kronhjul. Potentialen för denna karaktäriseringsmetod har utvärderats med gott resultat. Potentialen bedöms som hög.

Resultat och förväntade effekter

En objektiv kvantifiering av tågan på provbitar har gjorts med ett nyutvecklat konceptverktyg. Konceptverktyget kan identifiera om tåga lokalt förekommer och hur den i så fall är orienterad. Resultatet av förstudien visar att det finns tydliga skillnader i tågans utseende lokalt i kronhjulsämnet som kan relateras till geometrin på den stålkuts som kronhjulsämnets smidits ifrån. Uppmätta formfel efter härdning kan också kopplas till tågans utseende och stålkutsens geometri

Upplägg och genomförande

En förstudie har genomförts för att etablera arbetsformer för identifiering av orsak- och verkanssamband mellan tåga och formförändringar för sätthärdade transmissionskomponenter. Upplägget innefattade: (1) Framtagning och demonstration av en innovativ metodik för lokal kvantifiering av tågan via bildanalys. (2) Etablering av arbetsformer för att genomföra strukturerade försök genom produktionskedjan (smedja-komponenttillverkare). Konceptet har framgångsrikt prövats på en mindre serie kugghjul.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.