Kunskapsspridning i modeföretagande

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Textilhögskolan
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att väcka intresse hos modeföretagen för ny kunskap och att visa på möjligheter för egen utveckling med hjälp av resultaten från forskning. Målet är att genomföra 3-4 seminarier och workshop där vi kommunicerar aktuell forskning och praktik. Vi har genomfört 2 seminarier nov-dec 2012 på tema framtidens handel och recycling för mode och textil. Vi har arrangerat ytterligare 2 seminarier under feb och mars 2013 på tema internationalisering. Dessa mål har uppnåtts och även antalet deltagare vid varje seminarium.

Resultat och förväntade effekter

Vi har genomfört 2 fullsatta seminarier med sammanlagt över 130 deltagare från modeföretag, detaljhandel, kommun, transport, etc samt forskare och studenter. Ytterligare två seminarium på tema internationalisering har genomförts, ett i Stockholm 28 feb 2013 och ett ska genomföras i Borås 7/3. Därefter kommer vi att följa upp med rundabordsamtal och workshop om internationell tillväxt och hållbarhet i modebranschen, samt utbildningsinsatser för Modeinkubatorns företag och Rookies.

Upplägg och genomförande

I samarbete med Modeinkubatorn, Moderådet och Association of Swedish Fashion Brands identifierade vi 3 teman av intresse för modebranschen: framtidens handel, hållbarhet och internationell tillväxt. Dessa tre teman är också baserade på forskningsprojekt vid Högskolan i Borås som sker i samarbete med ovanstående organisation samt en studie av modeföretagens utbildningsbehov. Här frågade vi på vilket sätt man vill och kan delta i utbildningssammanhang. Deltagarantalet har överstigit våra förväntningar och utvärdering har varit positiv.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02395

Statistik för sidan