Kunskapsöverföring och nyttiggörande av forskning inom bläckstråletryckning - NextJet+

Diarienummer
Koordinator YKI, Ytkemiska Institutet AB - YKI, Ytkemiska Institutet AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt för kunskapsöverföring och nyttiggörande (KN-projekt) är kopplat till NextJet och består av två aktiviteter som inte är en del av det pågående projektet. Huvuddelen är kunskapsöverföring och nyttiggörande av resultat och metodik som utvecklats vid YKI och MiUn/DPC och som används på bläck, substrat och ytbehandlingar av direkt relevans för industripartners i deras dagliga utvecklingsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatspridning omfattar aktivt deltagande i vetenskaplig konferens samt författande av en vetenskaplig publikation som samarbete mellan forsknings- och industripartner. Vi arrangerar en endags workshop inom NextJet-projektet under Q2-2012 med ett tilltalande program från NextJet projekt- och samarbetspartners.

Upplägg och genomförande

Sättet att rapportera och överföra kunskap anpassas efter mottagarens behov, t ex presentationsmaterial, på plats eller webcast, översiktsrapporter som når en större publik än inom NextJet-projektet. Workshopen kommer att vara öppen även utanför NextJet-gruppen via inbjudningar och samarrangeras med Innventia och Innojet-projektgruppen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03362

Statistik för sidan