Kostnads- och miljöeffektiv kloridsanering och kloridskydd av betong i parkeringshus

Diarienummer
Koordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Borås
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Syftet var att ta flera prover från ett valt garage, undersöka kloridhalter och välja ett testområde för utvärdering av tekniken.

Resultat och förväntade effekter

Valideringen gjordes med hjälp av RapiCorr och georadar. Det testade området var 1200 x1600 mm. Jämförelsen av resultat från RapiCorr före och efter tvättprocessen visade att korrosion potentialen minskade. Detta kan förklaras med att Controll Djuprens trängde in i betongen och fyllde de öppna porerna och därmed minskade elektropotentialen i betongen. Tillförsel av nya klorider blev därmed förhindrad. Korrosionen av armeringen på det undersökta området är så omfattande att en kemisk behandling ger tyvärr ingen effekt.

Upplägg och genomförande

Ett 12000x1600 mm stort område i ett klorodpåverkat garage i Göteborg valdes för validering av metoden Analyserna bestod av: kloridanalyser (på borrkärnor), mätningar gjorda med RapiCorr, georadar, uXRF.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02254

Statistik för sidan