Konsument-Orienterad Internet of Things

Diarienummer
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårt mål var att ta fram flera konsument-orienterade IoT-tillämpningar inom området hälsa, underhållning och fritid. Vi lyckats med våra mål: - två spin-off foretag: BioSync Technology och WeMeMove AB - ett gemensamt erbjudande inom IoT, dar industripartners och forskare kommer samman i olika projekt - framtagning av flera helt nya tillampningar som utnyttjar hela IoT-teknologins potential.

Resultat och förväntade effekter

De tillämpningar vi tagit fram tjänar som goda exempel för området. Samtidigt har de gjort att våra partners kommit närmare varandra och bildat en sorts ekosystem för området.

Upplägg och genomförande

Projektet har effektivt tagit fram fler resultat än förväntat. Vi har arbetat i snabba, agila, produktutvecklingscykler tillsammans. Två produkter har bolagiserats. Andra har hamnat hos företag utanför projektdeltagarna. Designmetoderna har utvidgat vår repertoar för hur man skapar IoT-tillämpningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.