Konstruktion för Prestanda - avancerad motorarkitektur och integration

Diarienummer 2013-01185
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 9 749 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - augusti 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Syfte att simulera hur motorns uppbyggnad och installation i flygplanet påverkar hur krafter och deformationer uppkommer och ställer krav på motorns större strukturella komponenter. Projektet har två kopplade mål: att utforska alternativa konfigurationer i designrymden (Set Based Engineering), samt att få en bättre förståelse på hur krav sätts för framtida motorstrukturer (Systems Engineering). Målet är att genom en kopplad simuleringsansats mellan termodynamiska och termomekaniska helmotoranalyser utveckla förmåga och verktyg att utvärdera motorarkitekturer.

Förväntade effekter och resultat

Stärkt samverkan mellan akademisk samverkan mellan de komplretterande disciplinerna, introduktion och ökad förmåga att utvärdera motorarkitekturer och dess intregration i flygplan. Projektet kommer att ta fram grundmodeller för vidare anpassning i olika projekt samt spetskompetens inom multidisciplinära kopplingar av termodynamisk motorprestanda, konceptdesign och mekanisk helmotormodellering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är en samverkan mellan klustren för Framdrivningssystem och Värdedriven utveckling.Projektet kommer att bilda en forskningsgrupp med en doktorand på TM och en doktorand på PPU, samt deras handledare och två gränsgångare från GKN. Initiellt defineras scenaron för kopplade problem i motorarkitekturer, följt av modellering och simulering varefter validering sker genom att tillämpa på alternativa och kända motorarkitekturer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.