Konferens STS forum Japan

Diarienummer 2015-06089
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för reglerteknik
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

ökat nätverk.

Upplägg och genomförande

.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.