Konceptmetodik för värdering av prestanda hos avionikplattform

Diarienummer 2014-00917
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 2 235 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har skapat förståelse för de olika modelleringsansatser som leder till att beskriva plattformar och applikationer var för sig bl. a. AADL modeller, SysML modeller, och utökade UML modeller med tidsegenskaper i MARTE, samt formella varianter av dessa för automatiskt beräkning av resurskrav (huvudsakligen i form av ”timed automata”). Dessutom har kombinationen av ”safety” och ”security” vid konceptfasen studerats. Dessa med utgångspunkt från applikationer som har avioniksystemens karaktär.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har bidragit till forskningsfronten genom att analysera skalbarhet med viss grad av precision utförda på modeller i ”timed automata” och med hjälp av Uppaals statistiska verktyg. Däremot utmanas verktyget av deterministiska tidskrav (som beror av hantering av CPU, minne, och nätverket som resurs). Vad gäller ”safety” och ”security” har arbetet för att ta fram de informella kraven gått framåt. Webbbaserad prototyp (framtaget vid ITA), ska kombineras med matematiskt analys framledes.

Upplägg och genomförande

Projektet hade stora ambitioner inom ramen av 2 år. Personalrektrytering och etablering av samarbeten (med två barazilianska partners) tog flera månader, varvid projekttiden har förlängts för att kunna jobba under längre kalendertid. Sammanlagt har 6 personer från Saab, 3 personer från LiU, 5 personer från ITA och Embraer, 3 personer från Univ Rio Grande do Sul varit involverade i samarbetet (plus 2 andra från USA och brazilien som varit perifert involverade i artiklarna).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.