Konceptmetodik för värdering av prestanda hos avionikplattform

Diarienummer 2014-00917
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 2 235 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Denna ansökan adresserar nya metoder för att tidig tidigt värdera avionikplattformars funktion och prestanda, att användas både i tidiga konceptstudier då farkostens initiala plattform arkitektur och beräkningsmoduler ska definieras och vid funktionell uppdatering av avioniksystem då man önskar öka eller förändra funktionaliteten för en befintlig plattform arkitektur (skalbarhet). Målet är att kunna utvärdera och för produkten att dra nytta av resultat av framtida teknikutveckling.

Förväntade effekter och resultat

Projektet levererar metodik för utvärdering och konstruktion av avioniksystem och ska demonstrera detta utifrån två modeller. 1) Platform performance model. Modell av plattformens arkitektur som inkluderar funktions- och prestandaegenskaper hos elektroniken samt lägsta nivån av programvaran. 2) Avionics application model. Modell av flygplansfunktionerna inklusive behov av prestanda, miljö och säkerhet. Denna modell används till att definiera prestanda och behov av överliggande programvara.

Planerat upplägg och genomförande

Samverkan mellan forskargrupper med programvaruperspektiv respektive elektronikperspektiv skapar en tvärvetenskaplig grupp med systemmässig helhetssyn. Industrin tillför relevanta krav, erfarenheter och frågeställningar från pågående utvecklingsprojekt. Metodiken baseras på att ett etablerat välkänt arkitekturbeskrivande språk används för att modellera plattform arkitekturen. Detta språk komplettera med nödvändigt språkstöd för att kunna beskriva de egenskaper som är nödvändiga för att kunna bedöma en komplett plattform arkitekturs prestanda.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.