Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetensinventering digitalisering i SMF

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2017-05203sv.pdf (pdf, 7360 kB)

Syfte och mål

Syftet var att utveckla ett arbetssätt för beskrivning av utmaningar och kompetensbehov kopplat till digitalisering i SMF. Det skulle synliggöra kompetensgap och bidra till att fastställa utförbara steg för att fylla gapet. Ett sådant arbetssätt har tagits fram och testats med stöd av extern coachning i två företag. Det är utformat för en processledare och arbetet ska kunna utföras vid två tillfällen samt med sammanställning och framtagande av underlag. Analysen i företaget utförs av en grupp av medarbetare och ledare från olika delar av verksamheten.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet består av ett arbetssätt för att identifiera kompetensbehov, kompetensgap och realiserbara steg för att fylla kompetensgapet kopplat till digitalisering. Det har dokumenterats och tillgängliggjorts inom Produktionslyftet samt för dem som vill nyttja det på egen hand. Förväntade effekter utgörs av stärkt konkurrenskraft genom digitaliserings- och kompetensutvecklingsinsatser som bygger på reella behov.

Upplägg och genomförande

En interaktiv forskningsansats har tillämpats för att successivt utveckla och testa arbetssättet i två företag. Inledningsvis genomfördes en översiktlig omvärldsanalys kring liknande arbetssätt och exempel som kunde bidra till utvecklingen. Därefter formades en första version av arbetssättet som sedan prövades iterativt tillsammans med de två företag som medverkade. Inför avslut följdes arbetet upp i företagen och arbetssättet justerades baserat på erfarenheterna från de båda företagen. Därefter dokumenterades och publicerades materialet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 februari 2020

Diarienummer 2017-05203

Statistik för sidan