Kommersiallisering av högfrekventa nätaggregat

Diarienummer
Koordinator SEPS TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets målsättning var att realisera en prototypserie av kompletta omvandlare för användning t.ex för bärbara datorer där laddarens dimensioner är en viktigt försäljningsargument. Projektet avsåg dessutom att etablera de första kundrelationerna för SEPS Technologies för denna typ av applikationer. Båda dessa målsättningar har uppfyllts och SEPS har under det sista året samarbetat med en stor leverantör av konsumentelektronik för att utveckla nästa generations spänningsomvandlare

Resultat och förväntade effekter

Inom projektet har omvandlare utvecklats med verkningsgrad upp till 94% DC/DC verkningsgrad vid 3MHz. Dessutom har EMI filter konstruerats för att reducera störningar, elektronik som strömförsörjer omvandlare själv och hantera förloppet vid uppstart innan omvandlaren genererar egen ström och en reglerloop som hanterar variationer i inspänning samt last med bibehållen utspänning. 600V GaN transistorer är fördröjda så konstruktionen är begränsad till 120V AC men projektet visar att med kommande transistorer går det att realisera kompakta omvandlare som arbetar i MHz området.

Upplägg och genomförande

För att kunna arbeta fokuserat mot en skarp specifikation har projektet i ett tidigt skede fokuserat på att etablera kontakt med någon större aktör med behov av spänningsomvandlare i området 50-100W. Efter denna kontakt etablerats har projektet till karaktären fokuserat på teknikutveckling för att uppfylla given specifikation med avseende på säkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet, verkningsgrad och storlek. Denna del har varit mycket tidskrävande men samtidigt mycket nyttig för att närma sig en marknadsintroduktion.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.