Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kommersialisering av benlim för fixering av frakturer

Diarienummer
Koordinator Biomedical Bonding AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att presentera BMB för ett antal investerare under Swiss Nordic Bio. Målet var att upprätta en dialog med dessa vilket uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Se ovan

Upplägg och genomförande

Se ovan

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 februari 2019

Diarienummer 2019-00808

Statistik för sidan