Klinisk utvärdering av en banbrytande teknik för snabb känslighetstestning av antibiotika

Diarienummer 2018-00260
Koordinator Astrego Diagnostics AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Förbättrad prevention, diagnos och behandling – Swelife och Medtech4health

Syfte och mål

Astrego Diagnostics utvecklar och kommersialiserar en banbrytande teknik för snabb (<30 minuter) karaktärisering av antibiotikakänslighet. tekniken är fenotypisk och baserad på en mikrofluidisk plattform där bakterier från patientprover fångas i mikroskopiska kanaler. vår första produkt quti ger läkaren ett patientnära diagnostiskt verktyg för urinvägsinfektioner. syftet med det här projektet är att genomföra en klinisk utvärdering av quti.>

Förväntade effekter och resultat

Med qUTI detekteras och filmas enskilda bakterie-celler och det gör det möjligt att studera den biologiska responsen i realtid. Utläsningen är därför så snabb den kan bli, och en konkurrerande fenotypisk metod kan inte vara snabbare. Efter tio minuter går det att säga om provet innehåller patogena bakterier, och efter totalt 30 minuter är antibiotikakänslighetsmätningen färdig. Den korta svarstiden gör att qUTI kan användas patientnära på exempelvis vårdcentraler; läkaren kan ge korrekt diagnos baserat på testresultatet och, om positivt, ge en fungerade antibiotika.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att utvärdera qUTI-systemet i samarbete med infektionskliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Målsättningen är att samla in ett stort antal urinprover och täcka in de vanligaste bakterie-arterna, och att testa dem mot relevanta antibiotika. Vi kommer också att ta in synpunkter från användarna av vår första generations prototyp.

Externa länkar

www.astrego.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.