Jobblabb

Diarienummer 2018-01681
Koordinator STIFTELSEN ARBETETS MUSEUM
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normcritical Innovation : Innovation project

Syfte och mål

Jobblabb är ett normkritiskt innovationsprojekt som ska ge skolor samt studie -och yrkesvägledare verktyg att arbeta med medvetna yrkesval i yngre åldrar. Målgruppen är barn i mellanstadieåldern och Arbetets museum tillhandahåller en interaktiv utställningsyta för skolor samt SFI-verksamhet genom ett samarbete med samtliga kommuner i Östergötland.

Förväntade effekter och resultat

Utmaningen i projektet, och dess innovativa ansats, är att främja yrkesval utifrån en bred möjlighetshorisont av potentiella yrken och ge kunskap om framtida branscher som är i behov av kompetensförsörjning. Projektet ska motverka normer som begränsar barnens tankar om yrkesval utifrån kön, social och kulturell bakgrund. En metod för att medvetandegöra barn om yrken utifrån egna intressen ska testas och utvärderas. Konkret innebär Jobblabb olika interaktiva stationer där elever får uppdrag, som både är enskilda och i grupp, i en lekfull utställningsmiljö.

Planerat upplägg och genomförande

Ändamålsenlig teknik och visualisering utgör en viktig del i skapandet av interaktiva teststationer. För att visa den omfattande flora av möjliga utbildnings- och yrkesval som finns och även förväntad framtida efterfrågan på densamma nyttjas forskningsbaserad kunskap inom informationsvisualisering och interaktiva gränssnitt. En tvärvetenskaplig referensgrupp knyts till projektet som är med i utformningen av teststationerna, de olika testfaserna och i utvärderingen av projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.