Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP-strategi för "Spelifiering av den globala talangjakten"

Diarienummer
Koordinator PLAYITFAIR AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Utforma en IP-strategi för projekt "Spelifiering av den globala talangjakten" som är ett pågående projekt inom Innovativa Startups steg 2 genom att kartlägga behov, möjligheter och hinder beträffande IP och konkretisera strategier för de mest högprioriterade områdena.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi förväntar oss att IP-strategin blir ett avgörande ramverk i hela utvecklingsarbetet: relation med kunder, kommunikation med marknaden, anställda och samarbetspartners. Vi kommer att förvalta den som en avgörande tillgång, uppdatera och expandera den vid framtida behov.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande har gått till så att det inleddes med en genomlysning av situationen. Därefter har essentiella områden identifierats och en strategi utvecklats för de mest prioriterade områdena.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2018

Diarienummer 2018-04382

Statistik för sidan