Internationellt Symposium Från jord till struktur

Diarienummer 2015-02491
Koordinator Malmö högskola - Fakulteten för kultur och samhälle
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med symposiet var att skapa en tvärvetenskaplig mötesplats för att gemensamt undersöka antagandet ´jord är open data´. Genom program bestående av presentationer, interventioner, konstverk, matlagning ville vi visualisera jord som alternativ öppen datakälla samt presentera forskningen inom vårt projekt Urban Archiving. Förhoppningen är att detta generar nya samarbeten och nya sätt att resonera kring öppen data, öppna arkiv och hur sådant material kan bidra till en mera hållbar framtid.

Resultat och förväntade effekter

Runt 20 konstnärer, akademiker, odlare bidrog till programmets innehåll. Utöver denna grupp hade vi ca 30 besökande ´utifrån´ samt en grupp med barn boende runt gården som följde oss, lekte i bakgrunden och kom med nyfikna frågor. Under symposiet så behandlades ämnet jord som arkiv och kulturbärare utifrån olika perspektiv. Det som dock visade sig vara svårare att behandla var kopplingen mellan jord och fältet öppen data. Vi hoppas på att samla vårt nätverk och återvända till denna fråga i ett annat sammanhang.

Upplägg och genomförande

Jan-mars: konceptutveckling, kontakt etableras med konstnärer och forskare April: projektbeskrivning utvecklas i detalj, program färdigställs, projektgrupp sätts ihop, programmet klart, informationsmaterial tas fram Maj: inbjudan skickas, platsen förbereds, inköp av material, scenografi, pressmaterial etc Juni 4-5: From Soil to Structure symposium Juni: dokumentation samlas in, arkiveras September-december: analys, rapportering, planering av nästa steg

Externa länkar

Program och innehåll för symposiet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.