Interdiciplinär användning av Electron Tracking Compton Camera (ETCC)

Diarienummer 2011-01164
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik, Avdelningen för rymdteknik
Bidrag från Vinnova 44 367 kronor
Projektets löptid juni 2011 - oktober 2011
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie International qualification 2011-04-01

Syfte och mål

Sökanden (tillika projektledare) skulle delta i laboratoriearbete med ETCC för att lära känna principerna för detektorn. Syftet uppnåddes och sökanden har lärt sig om kärnan av en ballongburen version av ETCC. Arbetet med att bygga och utveckla en simulator för detektorn tillsammans med samarbetspartners kommer att utföras under återstoden av 2011. Resultaten som kommit ut av ansökan har presenterats vid ett internationellt seminarium och vid en internationell konferens.

Resultat och förväntade effekter

Projektet räknas som ett internationellt initiativ för interdiciplinära forskningsområden (astrofysik, rymdfysik och atmosfärsvetenskap) för vilket ett ballongburet ETCC är ett av nyckelinstrumenten. Utöver laboratoriearbetet har sökanden gjort förstudier för flera möjliga teman i rymdfysik med den utländska värden och de kommer i samarbete att fortsätta med kvantitativa studier. Därför kommer den sökande att inbjudas till den utländske värden för denna studie under återstoden av 2011.

Upplägg och genomförande

Under forskarutbytet i Japan har sökanden och den utländska värden haft möten med andra potentiella samarbetspartners för att diskutera flera vetenskapliga strategier för interdiciplinär användning av en ballongburen ETCC och göra en insats för att etablera ett konsortium för detta. även om det behövs fortsatta diskussioner resulterade dessa insatser i vissa överrenskommelser mellan den utländska värden, andra potentiella samarbetspartners och den sökande.

Externa länkar

Poster presentation at 6th Nordic Network of Women in Physics meeting, September, 2011. A faculty seminar at SRT/LTU.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.