Interaktivt simuleringsverktyg för ingenjörer och designers

Diarienummer
Koordinator Algoryx Simulation AB
Bidrag från Vinnova 1 307 700 kronor
Projektets löptid december 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att göra simuleringar tillgängliga för bredare användargrupper än de specialister som idag dominerar området i industrin. Vi vill på detta sätt bidra till att simuleringsverktyg transformerar produktutvecklingsprocesserna. Målet, som också har uppnåtts, har varit att utveckla en demonstrator med just dessa egenskaper, som möjliggör såväl konceptutveckling och industridesign som mekanisk konstruktion och optimering i en och samma miljö. Modellerna kan dessutom återanvändas i realtidssimulatorer och för 3D-utskrifter.

Resultat och förväntade effekter

Den demonstrator som har utvecklats visar att metodiken med realtidssimulerad fysik fungerar väl för integration i 3D-CAD och välkomnas positivt av våra tidiga försöksanvändare. Demonstratorn produktifieras och lanserar globalt under 2013.

Upplägg och genomförande

Kopplingen mellan CAD och simulering har traditionellt cykeltider om många timmar, dygn eller veckor, medan vårt verktyg är inriktat på full interaktivitet och cykler om minuter. Det har dels varit tekniska utmaningar i hur C++/C#-bindningar, synkronisering av data, och realtidsgrafik ska hanteras, men främst har det varit en utmaning att specificera basfunktionalitet och arbetsmetodik i verktyget. Detta har gjorts i en omfattande användarstudie och med designcentrerade metoder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.