Intelligent helhetsplattform för diabetes

Diarienummer 2018-00185
Koordinator Lunds universitet - Inst. Kliniska Vetenskaper, Malmö
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Förbättrad prevention, diagnos och behandling – Swelife och Medtech4health

Syfte och mål

Projektet ska säkerställa att EASY-Diabetes kan breddinföras för att erbjuda diabetesvård av högsta kvalitet i Sverige och i förlängningen globalt.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att bidra till att lösningen införlivas i vården och är väl anpassad till slutanvändares behov hos sjukvårdspersonal och patienter. Det kommer att ge tekniska och organisatoriska förutsättningar för ett omfattande införande.

Planerat upplägg och genomförande

Genom samarbete mellan projektparter kommer lösningen att utvecklas och bättre integreras med sjukvårdens befintliga system. Förhållanden för ett brett införande kommer att klargöras och förändringsarbete kommer att ske för att införandet ska ske praktiskt.

Externa länkar

EASY-Diabetes digitaliserar diabetesvården för en bättre, effektivare och säkrare vård med patienten i centrum.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.