INSIDE EXPLORER

Diarienummer 2013-05267
Koordinator INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB - C-STUDIO
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom detta projekt har vi i samarbete med vårt internationella nätverk och med utgångspunkt i visualiseringsverktyget Inside Explorer stärkt vår roll i utvecklingen av verktyg och processer för 3D-digitalisering och visualisering av naturhistoriska objekt och kulturarv. Genom teknisk utveckling, affärsutveckling, informationsspridning, nätverk/partnerskapande aktiviteter har vi kommersiellt verifierat vårt verktyg Inside Explorer och förberett för en kommersialisering av resultatet samt inlett ett flertal nya projekt och idéer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i uppdaterad version av Inside Explorer, en verifiering av affärsmöjligheter, en konkret plan för kommersialisering, ett utökat internationellt nätverk, flertalet genomförda referensprojekt med partners av hög profil, nya samarbeten och projekt samt nationell och internationell synligt i media.

Upplägg och genomförande

-

Externa länkar

Exempel på press och media bevakning Video från BBC om projektet. Projektets websida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.