Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Insatskatalogen 2.0

Diarienummer
Koordinator SAMORDNINGSFÖRBUNDET CENTRALA ÖSTERGÖTLAND
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har nått målet att vidareutveckla katalogen, redan under projektet har vi gjort förändringar i sökvariabler, texter och layouten av Insatskatalogen. Vi har också en prototyp som vi inom kort har möjlighet att sjösätta vilket skulle innebära att katalogen blir mer användarvänlig och tillgänglig på ett helt annat sätt än idag.

Långsiktiga effekter som förväntas

Som vi skrev i ansökan är det inte möjligt för oss att påvisa någon samhällseffekt under projektets gång. Däremot ser vi att det finns ett stort intresse för vårt arbete både lokalt/regionalt och på nationell nivå vilket vi ser som mycket positivt. Vi har även knutit många värdefulla kontakter som är viktiga för oss i vårt fortsatta arbete. En av dessa är en verksamhet vid namn Janus på Island som utvecklat en algoritm som används för att rekommendera vägar framåt för människor i utanförskap. Linköpings kommun, LiU och ExperioLab är ytterligare aktörer som vi knutit än närmare kontakt med.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet har överlag fungerat mycket bra. Det har funnits dagar när vi varit frustrerade och inte riktigt sett hur vi ska komma framåt men i slutändan känner vi oss mycket nöjda med vad vi åstadkommit så här långt. Det är häftigt att titta igenom alla underlag och hur mycket material, insikter och värdefulla synpunkter som arbetet har inneburit vilket ger oss goda förutsättningar framåt. Vi har genomfört fem djupintervjuer, fem kortintervjuer med handläggare, nio kortintervjuer med individer, sju koordinatorer har gjort dagböcker och 10 observationer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01387

Statistik för sidan