Insatskatalogen 2.0

Diarienummer 2018-01387
Koordinator SAMORDNINGSFÖRBUNDET CENTRALA ÖSTERGÖTLAND
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Målet med projektet är att med tjänstedesign som arbetssätt ta fram en prototyp till Insatskatalogen som gör den mer användarvänlig och tillgänglig. Till detta ska även ett mätinstrument med syfte att mäta värdet på insatserna tas fram. Syftet med utvecklingsarbetet är att ge individer i behov av insatser större makt över sin egen process och på så sätt öka chanserna för att individerna hittar insatser som passar samt att handläggare och de som driver insatserna får större kunskap om vilka insatser som finns.

Förväntade effekter och resultat

Genom att skapa ett smartare verktyg för matchning mellan individ och insats samt att göra den mer tillgänglig kommer fler individer, på sikt, att komma i sysselsättning och bryta sitt utanförskap vilket bidrar till ett mer inkluderande samhälle.

Planerat upplägg och genomförande

Hela projektet baserar sitt arbetssätt på tjänstedesign. I enkelhet handlar det om att utforma användarvänliga och konkurrenskraftiga tjänster genom att utgå ifrån kundens, i det här fallet målgruppernas, behov och organisationernas möjligheter. Projektet kommer att starta med att ytterligare och mer i detalj undersöka hur behoven och önskemålen hos de aktuella målgrupperna ser ut. Parallellt med detta kommer vi tillsammans med en aktör med teknisk kompetens påbörja utvecklingen av Insatskatalogen inkl. mätverktyg.

Externa länkar

Länken är till Insatskatalogen, inte till projektet som sådant.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.