Innovative Sweden Vietnam

Diarienummer 2014-05488
Koordinator Solvatten AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Solvatten AB är ett företag som verkar för en hållbar utveckling i både samhälle och miljö. Behovet för produkten Solvatten i Vietnam är stort och vi vill samarbeta med Vietnamesiska företag och organisationer som delar våra grundläggande värderingar. Solvatten AB har genom att delta i Vietnam 2014 en större förståelse för hur vi ska utöka vår närvaro i Vietnam och på den Sydostasiatiska marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Solvatten AB har nu ett utökat kontaktnät och det finns en ökad kännedom om produkten Solvatten i Vietnam. Vi har genom besöket samlat underlag att utveckla en strategi för en lovande marknad. Affärsplan kommer tas fram i samarbete med de Vietnamesiska aktörer som vi finner mest lämpliga.

Upplägg och genomförande

David Wadström från Solvatten AB, projektledare, deltog och presenterade företaget på konferensen Sustainable Innovation. Kunskapsinhämtning från presentationer, möten, matchmaking event, demonstration av Solvatten och den mediaexponering som gjordes tillgänglig med hjälp av Svenska Institutet bidrog till ett övergripande gott resultat där nu uppföljning sker med relevanta partner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.