Innovativa behandlingstekniker för per- och polyfluoroalkyl ämnen i jord och grundvattnet

Diarienummer 2015-03561
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för vatten och miljö
Bidrag från Vinnova 4 998 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

PFAS-PURE är inriktat mot att leverera nästa generations teknik för rening och sanering av polyfluoroalkylerade ämnen (PFASs) i grundvatten och i jord. Projektets mål är att utveckla en innovativ teknik för att i) immobilisera PFAS i jord och ii) för nedbrytning och rening av PFASs i grundvatten och iii) tillämpa dessa tekniker i fält.

Förväntade effekter och resultat

PFAS-PURE kommer att skydda kvalitét och säkra tillgång till rent grundvatten genom att skapa en solid vetenskaplig grund för innovativa state-of-the-art tekniker för akuta nationella och internationella vattenföroreningsproblem. Innovativa behandlingstekniker som kan tillämpas allmänt för PFAS-förorenade grundvattenreservoarer kommer att utvecklas, t.ex. metoder som bygger på elektrokemi. Forskningen ska bygga upp strukturer och strategier kring långsiktig samverkan mellan akademi och intressenter med fokus på att säkra framtida vattenkvalitét.

Planerat upplägg och genomförande

Det föreslagna forskningsprojektet PFAS-PURE ska utveckla nästa generations teknik för rening av PFASs i grundvatten och för immobilisering av PFASs i mark. Projektet är består av fyra arbetspaket (WP): WP1 Utveckla och testa innovativa metoder för immobilisering av PFASs i jord WP2 Utveckla innovativa behandlingsmetoder för nedbrytning och rening av PFASs i grundvatten WP3 Fallstudier: Tillämpning av de mest lovande behandlingsteknikerna WP4 Kommunikation och spridning av kunskap till intressenter

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.