Innovativ solsträngsoptimerare för lönsam installation av solceller

Diarienummer 2015-01957
Koordinator FERROAMP ELEKTRONIK AB
Bidrag från Vinnova 1 064 546 kronor
Projektets löptid juni 2015 - september 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag 2015-03-24

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en solsträngsoptimerare baserad på kraftelektronik som möjliggör lönsam installation av solcellslösningar. Solcellsoptimeraren utrustas med en distribuerad MPPT för att optimera solpanelernas produktion samt en DC/DC omvandlare som stabiliserar solsträngsoptimerarens utspänning oavsett solens instrålning mot solcellspanelerna. Denna produkt möjliggör en mer lönsam installation av solenergisystem samtidigt som Ferroamp tar ett avgörande utvecklingssteg mot det långsiktiga målet att skapa ett bredare modulärt system.

Resultat och förväntade effekter

Redan under uppstartsfasen märkte vi av ett stort intresse från potentiella kunder för att anskaffa och utvärdera denna lösning, till den grad att vi accelererade utvecklingen av våra solsträngsoptimerar-prototyper. Solsträngsoptimeraren medför betydande fördelar i samband med produktion och installation då den maximerar energitillgången och optimerar ytan för solcellssystemet. Dessutom möjliggör optimeraren enkel utbyggnad eller byte av delar i systemet. Optimeraren kommer enkelt kunna anpassa sig till varierande förutsättningar som solceller ofta innebär.

Upplägg och genomförande

[WP 1 Specifikation och systemering] Användningsfall, övergripande systemkoncept och designmål har tagits fram baserat på genomförd systemering och marknads- och konkurrensanalys. [WP 2 Implementation och utveckling, WP 3 Prototyptillverkning och utvärdering] Design- och teknikval har utretts och fastställts och tre prototypgenerationer har tagits fram och utvärderats i labb och på pilotinstallationer. För varje prototypgeneration har förbättringar genomförts för att förbättra produkten med avseende på effekt, kostnadsbild, reglersystem, elsäkerhet.

Externa länkar

http://www.ferroamp.se/technology/sso1

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.